Voor het schooljaar 2016-2017 bestaat de Ouderraad uit: 

Charon Mulder
Esther Kuipers (voorzitster) 
Corinne Zieverink (secretaresse)
Joyce Frongink 
Bas Koppers
Wilma Boesveld(penningmeester)
Ronnie Nijland
Gerard Buist

Hanneke Langeler
Margot ter Molen
Annemarie Terpstra
Marieke Kroese
Dorina Hof

Presentatie OR en MR Flora.ppt

De Ouderraad heeft ook een eigen e-mailadres: or@basisschoolflora.nl 
Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen,
eventueel wat op- of aanmerkingen, dan kunt u dit dus ook via de mail kwijt!